Vi presenterer: Fysikalsk samvirke i Bergen

februar 2017

Løvstakken Fysikalske Institutt er et samvirkeforetak med tre medlemmer, Grete Dafne Røe (styreleder og daglig leder, og som begynte i 2003), Bodil Anderson (begynte i 2015) og Kathrine Tennebekk Fielding (begynte i 2016). De har hvert sitt enkeltpersonsforetak, men lar samvirket løse felles investeringer, utgifter og utfordringer. 

Tekst og foto: Sturla Bjerkaker

- Hvorfor samvirke?
-Vi var tre enkeltpersonsforetak som skulle betale en vaskehjelp. …. Altså, vi hadde en del felles utgifter som var vanskelig å plassere. Vi ble tipset om å etablere et samvirkeforetak, og som sagt så gjort. I 2009 var det en realitet, med tre medlemmer, tre andelseiere.

Samvirke - en smidig selskapsform
- Og det fungerer utmerket, sier de tre i kor. - Samvirke er en smidig selskapsform. Samvirket tar seg av alle fellesutgifter og investeringer. Vi betalte inn hver vår andel da vi begynte. Nå betaler vi i underkant av 10 prosent av det vi omsetter til Løvstakken SA. Det holder for vårt formål.

- Men Løvstakken begynte før 2009?
- Ja, forteller Grete, som har vært med lengst. – Løvstakken Fysikalske startet med to personer for nærmere 40 år siden. Det var et udekket behov for fysikalsk behandling i bydelen. Vi leier lokaler i et boligkompleks for seniorer – femti pluss – og derfor kommer mange pasienter fra nærområdet. 

Fornøyde medlemmer i samvirke, 
fra v. Grete Dafne Røe, Bodil Anderson, Kathrine Tennebekk Fielding

- Hvor mange pasienter dekker dere?
- Det kan bli rundt 30 per dag på alle tre. Men vi dekker flere behov. To av oss tilbyr psykomotorisk fysioterapi i tillegg til ordinær fysioterapi, mens en har akupunkturbehandling som tillegg.

- Hvordan går det rundt økonomisk?
- Det er stort behov for fysioterapi og vi får et kommunalt driftstilskudd i tillegg til egenbetaling og andre dekningsformer, bl.a. refusjon fra Helfo. Økonomien er god.

- SA muliggjør felles investeringer i spesialutstyr, behandlingssenger, treningsapparater og sånt?
- Ja, det er SAet som eier det. Gjennom samvirket har vi også investert i nye betalingsterminaler, fått et datasystem som kobler oss til Helsenett osv. Ellers har vi ikke så store fellesutgifter. Det er jo hendene og hjernen som er våre viktigste arbeidsredskaper. Vi er «hands on», kan vi si …

- Hva er i fokus i behandlingen her?
- Vi kan sammenfatte det i ett ord: Kroppsbevissthet. Derfor er også samtalene en viktig del av behandlingen vår. Vi er videre opptatt av etikk, og satser på å ha et høyt etisk nivå på jobben vi gjør, fortsetter Grete, og støttes av Kathrine og Bodil.

- Dere tre styrer samvirkeselskapet sammen, og passer på de demokratiske spillereglene for et samvirke?
- Ja, naturligvis, sier de alle. Vi har årsmøte, jule- og sommeravslutninger og møter hver måned. Og akkurat nå er det altså Grete som er styreleder.

- Dere virker fornøyde, men har dere støtt på noen utfordringer med samvirkeformen?
- Som nevnt er jo både Bodil og Kathrine nye medlemmer, og de har erstattet to som har sluttet. De skulle jo ha sine andeler tilbake, naturligvis, men også få godtgjort noe av de de hadde vært med på å investere i utstyr. Det førte til noen diskusjoner og et par endringer i vedtektene, og løste seg i minnelighet.

- Dere er et av landets minste samvirkeforetak. Har dere ønske om å vokse?
- Nei. «Small is beautiful». Vi ser bare fordeler med å være et lite foretak. Det gjør også noe med pasientene våre. De kommer også ganske tett på hverandre. Blir kjente. Prater med hverandre på venterommet.

Nye planer: Gruppebehandling og samtalegrupper - også pasienter i "samvirkesirkler"
- Vi har ingen planer om å endre et konsept som fungerer, men trenger jo etter hvert å fornye utstyret vårt. Så har vi planer om å starte gruppebehandling – felles trening og felles samtaler. Vi tror det vil høyne trivselsfaktoren ytterligere. Vi kan samle pasienter i grupper – i samvirkesirkler!

 

Litt papirarbeid og samtaler må også til...                                           Moderne og trivelige lokaler møter pasientene


Mer om Løvstakken Fysikalske Institutt SA

Arkiv